Tag: ชุด ควบคุม ความชื้น

Lifestyle

ทำไมต้อง ควบคุมความชื้น ชุดควบคุมความชื้น สำคัญไหม

ความชื้น มีอยู่ในอากาศรอบตัวเรา บางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลย ความชื้นส่งผลเสียหลายอย่างโดยเฉพาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ทำไมต้องควบคุมความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วชุดควบคุมความชื้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ ถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลย  ควบคุมคุณภาพสินค้า  ความชื้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้า เช่น ความชื้นสูง ทำให้สินค้าเกิดเชื้อรา ไม่มีคุณภาพ มีอันตรายต่อผู้บริโภค หากเป็นอาหารและยา เมื่อคุณภาพสินค้าลดลง ธุรกิจมีโอกาสขาดทุนหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้  ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน  ความชื้นในอากาศที่เหมาะสม เช่น ความชื้นสูง ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ รู้สึกไม่สบายตัว หายใจไม่สะดวก เป็นต้น …Continue readingทำไมต้อง ควบคุมความชื้น ชุดควบคุมความชื้น สำคัญไหม