ทำไมต้อง ควบคุมความชื้น ชุดควบคุมความชื้น สำคัญไหม

ชุด ควบคุม ความชื้น

ความชื้น มีอยู่ในอากาศรอบตัวเรา บางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลย ความชื้นส่งผลเสียหลายอย่างโดยเฉพาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ทำไมต้องควบคุมความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วชุดควบคุมความชื้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ ถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลย 

  • ควบคุมคุณภาพสินค้า 

ความชื้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้า เช่น ความชื้นสูง ทำให้สินค้าเกิดเชื้อรา ไม่มีคุณภาพ มีอันตรายต่อผู้บริโภค หากเป็นอาหารและยา เมื่อคุณภาพสินค้าลดลง ธุรกิจมีโอกาสขาดทุนหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ 

  • ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 

ความชื้นในอากาศที่เหมาะสม เช่น ความชื้นสูง ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ รู้สึกไม่สบายตัว หายใจไม่สะดวก เป็นต้น 

  • เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ความชื้นในอากาศ หากมีสูงมาเกินไป อาจทำให้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดสนิมกัดกร่อน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง แถมยังทำให้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจาเหล็กมีอายุการใช้งานสั้นลงด้วย 

ชุดความคุมความชื้น สำคัญไหม 

จากที่เราได้กล่าวมาทั้งหมด คุณคงเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า ความชื้น ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ทำไมต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ความชื้นที่ไม่เหมาะสมในอากาศ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า หรือส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังสงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ เมื่อประกอบกันเสร็จแล้วจะได้เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ หรือเรียกอีกอย่างว่า เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ช่วยรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ยิ่งเลือกเครื่องที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยิ่งมีความแม่นยำสูง ชุดความคุมความชื้นเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความชื้น 

หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ซึ่งบอบบางต่อความชื้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมผลิลเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ สามารถติดตั้งในห้องแลป ห้องปฏิบัติการ ห้อง server room ไลน์การผลิต ห้อง Data center ฯลฯ 

หากคุณต้องติดตั้งหรือเลือกซื้อชุดความคุมความชื้น นอกจากเลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำในการทำงานแล้ว อย่างลืมพิจารณาที่การประหยัดพลังงานร่วมด้วย เลือกชุดคุมความชื้นที่ประหยัดพลังงาน เพื่อความคุ้มค่า มีการรับประกันการใช้งานอย่างดี แบรนด์ดังที่เชื่อถือได้ ได้รับการการันตีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ไว้วางใจจากอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น ชุดความคุมความชื้นแบรนด์ ORION แบรนด์นี้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ไม่ใช้ฮีตเตอร์ในการควบคุมความชื้น การันตีคุณภาพและมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น