ข้อกำหนด ที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การเดินสายไฟรางวายเวย์

รางสายไฟ

การเดินรางสายไฟนั้น ถ้าเดินสายไฟภายในบ้านนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าที่ควร แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการเดินสายไฟในระบบไฟฟ้าที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็จะต้องมีเรื่องมากมายที่จะต้องรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของข้อบังคับ ที่จะต้องรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้นี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ ข้อกำหนดในการเดินสายไฟ ของรางวายเวย์ ที่เรานั้นควรรู้ไว้ก่อน เพื่อที่จะทำได้ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นเอง

การเดินสายไฟบนฝ้า เพดาน

ในเรื่องของการเดินสายไฟบนฝ้าเพด้านนั้นการเดินสายไฟ และ รางสายไฟวายเวย์นั้น จะต้องเดินแบบฝ้า และ เพดานที่ฉาบเรียบ และ มีช่องให้เปิดได้เท่านั้น เพื่อที่จะสามารถเข้าไปทำการตรวจสอบ บำรุง และ ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย หรือ ตรวจมาตรฐานของรางเดินสายไฟได้ โดยจะต้องมีที่ว่างไว้เหนือรางเดินสายไฟไว้อย่างน้อย 200 มม. ยกเว้นในช่วงที่ผ่านคานเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบ บำรุง และ ซ่อมแซมได้อย่าง มีมาตรฐาน และ มั่นใจ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และ ความเสียหายจากการเดินสายไฟ

ห้ามเดินในพื้นที่บางส่วน

ในเรื่องของ การเข้าเดินสายไฟนั้น ถ้าหากว่าเรานั้นจะต้องการเดินรางสายไฟรางวายเวย์นั้น อีกเรื่องที่เรานั้นจำเป็นต้องรู้นั้นคือในเรื่องของ “พื้นที่ห้ามเดินรางสายไฟ” โดยจะมีพื้นที่ ที่ห้ามเดินรางสายไฟ ในกรณีที่เป็นพื้นที่ ที่อาจจะเกิดความเสียหายทางกายภาพ ในบริเวณที่มีการผุกกร่อน หรือ ในบริเวณอันตราย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถึงจะสามารถที่จะเดินรางสายไฟได้นั้นเอง

พื้นที่ของรางเดินสายไฟ

ในเรื่องของพื้นที่รางเดินสายไฟ นั้นในพื้นที่หน้าตัดนั้นหากว่ามีการเดินสายไฟ และ การนำฉนวนทั้งหมด ทั้งสายไฟต่าง ๆ และ ตัวนำวงจร หรือ ตัวควบคุมวงจรที่มีกระแสไฟไหลตลอดเวลานั้น รวมกันแล้วนั้นพื้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดสายไฟ ในรางเดินสายไฟ เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟฟ้า และ การเดินสายไฟให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนดในมาตรฐานความปลอดภัย

จำนวนสายไฟ

ในกรณที่มีการเดินสายไฟนั้น จำนวนสายที่สามารถที่จะเดินสายไฟได้นั้น จำนวนสายไฟที่มีกระแสไหลในตัวนำนั้นจะต้องไม่เกิน 30 เส้น

การเดินสายไฟ ในแนวระนาบ

ในการเดินรางสายไฟวายเวย์นั้นในแนวระนาบนั้น รางเดินสายไฟนั้นจะต้องจับ ยึด อย่างมั่นคง แข็งแรง และ ทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตร และ ต้องมีจุดจับยึด ที่แน่นหนา และ หากว่าในกรณที่จำเป็นนั้นจุดจับยึดจะต้องห่างกันไม่เกิน 3.00 เมตร และ ต้องแข็งแรง ปลอดภัย มีความทนทาน

การเดินสายไฟในแนวดิ่ง การติดตั้งรางสายไฟวายเวย์ นั้น ในระยะแนวดิ่งนั้น จะต้องมีจุดจับยึด อย่างมั่นคง และ แข็งแรง ไม่เกิน 4.50 เมตร ห้ามมีจุดต่อเกิน 1 จุด และ จุดจับยึด ต้องห่างจากรางเดินสายไฟ 1.50 เมตจร

ข้ามห้ามในการติดตั้ง

– ห้ามต่อรางเดินสายไฟในพื้นที่ที่เป็นผนัง หรือ พื้น

– ห้ามนำรางสายไฟใช้เป็นตัวนำในการต่อลงดิน

– ห้ามใช้รางขนาเกิน 150 x 300 มิลลิเมตร

การงอสาย

ในส่วนของการเดินรางสายไฟที่มีการงอสาย นั้นจะต้องมีพื้นที่สำหรับการเดินสายไฟที่งอแล้วเสร็จ ที่เพียงพอ และ จะต้อง มีการป้องกันไม่ให้ส่วนที่มีคมบาดสาย และ เกิดความเสียหายได้

ดังนั้นในเรื่องการเดินสายไฟนั้นจะเห็นว่ามีข้อบังคับที่เรานั้นควรรู้ อย่างมาก ซึ่งเป็นข้อบังคับที่สำคัญอย่างมกา ที่เรานั้นควรที่จะรู้ไว้ เพื่อจะได้เดินรางสายไฟได้อย่างถูกต้อง